DISCLAIMER

Deze Website weltevree.eu (de "Website") is eigendom van Weltevree Experience b.v. (hierna te noemen "Weltevree"). Weltevree is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09155901. 


Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 


Inhoud website 

  • Weltevree behoudt zich het recht voor de inhoud van de website en deze disclaimer te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder enige verplichting om u daarvan op de hoogte te stellen.  
  • Weltevree besteedt zorg en aandacht aan de inhoud van de website. Het gebruik van (informatie op) de Website is echter voor uw eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, verouderd en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt u dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid daarvan. 
  • Alle op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten, bijvoorbeeld veroorzaakt door foutieve invoer of technische problemen. Weltevree is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Weltevree. 


Aansprakelijkheid

Weltevree is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere schadelijke gevolgen door het gebruik van (informatie op) de website. Het is voor uw eigen risico als u actie onderneemt op basis van (de informatie van) onze website. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Weltevree op basis van kennelijke fouten en/of onvolledige of verouderde informatie. Weltevree is niet aansprakelijk indien de website niet toegankelijk of beschikbaar is ten gevolge van storingen (storing) en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden, door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is Weltevree niet aansprakelijk voor de inhoud van de website die door derden wordt aangeboden. 


Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Weltevree. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weltevree is het niet toegestaan (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal dat op de website wordt getoond, op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden. 


Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Weltevree via  info@weltevree.nl